Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc online

Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc trực tuyến miễn phí

Tác giả sách:

Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc trực tuyến một trong những cuốn sách phổ biến nhất trên hành tinh, từ bậc thầy tuyệt vời và không lặp lại của cây bút: , tác giả có tài năng không thể tưởng tượng bằng văn bản thức ăn tuyệt vời cho suy nghĩ và thời gian chuyển tiếp trong vũ trụ tưởng tượng của não. Cuốn sách có nhiều người hâm mộ và người hâm mộ, cuốn sách đã bán hết trong một ấn bản rất lớn và rất dễ đọc trực tuyến hoặc trên máy tính bảng, trên trang web của chúng tôi, bạn có thể đọc nó miễn phí. Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu TưDự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Thiết lập và thẩm định dự án là khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Sự thành bại của hoạt động đầu tư phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định cấp giấy phép và thực hiện dự án đầu tư đúng đắn. Cùng phương pháp nhân tích dự án, phương pháp phân tích kinh tế và quản trị dự án, là những công cụ hữu hiệu để thực hiện dự án đầu tư có hiệu quả.Quá trình phát triển của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư phát triển, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế, đã và đang góp phần to lớn vào sự tăng trưởng đầy ấn tượng của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới.Hoạt động đầu tư thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian đầu tư dài và việc phát huy kết quả đầu tư trong tương lai khá dài. Vì vậy, trước một hoạt động đầu tư chúng ta cần phải chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ và chính xác nhằm giảm thiểu những rủi ro khi thực hiện đầu tư. Việc chuẩn bị đó được thực hiện thông qua quá trình lập các dự án đầu tư.Quyển sách Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư bao gồm các nội dung chính như sau:Chương 1: Tổng quan về thiết lập và thẩm định dự ánChương 2: Phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án đầu tưChương 3: Phân tích kỹ thuật và công nghệ của dự ánChương 4: Tổ chức nhân sự và tiền lương của dự ánChương 5: Phân tích tài chính dự ánChương 6: Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự ánChương 7: Tác động của lạm phát đến phân tích ngân lưu dự ánChương 8: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự ánChương 9: Thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội dự án Xem Thêm Nội Dung Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư mà bạn vẫn có thể thêm về cuốn sách tuyệt vời này, mà bạn có thể đọc miễn phí trên trang web của chúng tôi. Có lẽ thực tế là đội của chúng tôi, đội ngũ biên tập viên "Trực tuyến Người đọc" rất khuyên bạn nên kiệt tác này để đọc, bạn sẽ không hối tiếc thời gian dành cho cuốn sách này bởi vì nó có thể được đọc trong một vài buổi tối hoặc trong một ngày. Tài liệu hấp dẫn và cuốn sách hấp dẫn hấp dẫn đặt 10 điểm cho cốt truyện và đóng góp vào sự phát triển của văn học, đọc trực tuyến về tiếng việt ngôn ngữ trên trang web của chúng tôi.

 • Tác giả:
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Cân nặng:
 • Trang:
 • Loạt:
 • Lớp học:
 • Tuổi tác:
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Kinh Tế TPHCM
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa mềm
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10: 2598202934066
 • ISBN-13:


Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc online về tiếng anh trong các nguồn khác:

Tên sách Kích thước Liên kết
Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc trên Đọc một 5.6 mb. đọc
Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc online trên Đọc hai 3.1 mb. đọc
Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc sách trên Đọc ba 5.6 mb. đọc
Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đọc sách trực tuyến trên Đọc bốn 5.8 mb. đọc